20 vi 1547439987

Chúng tôi đảm bảo mức hiệu năng cao nhất

Trung tâm dữ liệu FPT Telecom – trung tâm dữ liệu hàng đầu Việt Nam đạt các chứng chỉ quốc tế Uptime Institute Tier 3, ISO 9001, ISO 50001 và ISO 27001. Chúng tự tin đảm bảo mang lại cho quý khách hàng hiệu năng hệ thống ở mức cao nhất.

dambaohieunang

CÁC GÓI CLOUD SERVER THAM KHẢO

Small 1
550.000 VNĐ
vCPU: 1 vCPU
RAM: 1 GB
SSD: 40 GB
Băng thông: 100 Mbps
Lưu lượng truyền tải: Unlimited
Firewall: Free
Load balancing: Free
Virtual VPN Router: Free
Small 2
710.000 VNĐ
vCPU: 1 vCPU
RAM: 2 GB
SSD: 40 GB
Băng thông: 100 Mbps
Lưu lượng truyền tải: Unlimited
Firewall: Free
Load balancing: Free
Virtual VPN Router: Free
Small 4
1.030.000 VNĐ
vCPU: 1 vCPU
RAM: 4 GB
SSD: 40 GB
Băng thông: 100 Mbps
Lưu lượng truyền tải: Unlimited
Firewall: Free
Load balancing: Free
Virtual VPN Router: Free
Medium-2
880.000 VNĐ
vCPU: 2 vCPU
RAM: 2 GB
SSD: 40 GB
Băng thông: 100 Mbps
Lưu lượng truyền tải: Unlimited
Firewall: Free
Load balancing: Free
Virtual VPN Router: Free
Medium-4
699.000 VNĐ

Giá gốc: 1.200.000 VNĐ

vCPU: 2 vCPU
RAM: 4 GB
SSD: 40 GB
Băng thông: 100 Mbps
Lưu lượng truyền tải: Unlimited
Firewall: Free
Load balancing: Free
Medium-8
1.840.000 VNĐ
vCPU: 2 vCPU
RAM: 8GB RAM
SSD: 40 GB
Băng thông: 100 Mbps
Lưu lượng truyền tải: Unlimited
Firewall: Free
Load balancing: Free
Virtual VPN Router: Free
Large-4
1.540.000 VNĐ
vCPU: 4 vCPU
RAM: 4 GB
SSD: 40 GB
Băng thông: 100 Mbps
Lưu lượng truyền tải: Unlimited
Firewall: Free
Load balancing: Free
Virtual VPN Router: Free
Large-8
1.288.000 VNĐ

Giá gốc: 2.360.000 VNĐ

vCPU: 4 vCPU
RAM: 8 GB
SSD: 100 GB
Băng thông: 100 Mbps
Lưu lượng truyền tải: Unlimited
Firewall: Free
Load balancing: Free
Virtual VPN Router: Free
Large-16
3.640.000 VNĐ
vCPU: 4 vCPU
RAM: 16 GB
SSD: 100 GB
Băng thông: 100 Mbps
Lưu lượng truyền tải: Unlimited
Firewall: Free
Load balancing: Free
Virtual VPN Router: Free
Extra-16
4.320.000 VNĐ
vCPU: 8 vCPU
RAM: 16 GB
SSD: 100 GB
Băng thông: 100 Mbps
Lưu lượng truyền tải: Unlimited
Firewall: Free
Load balancing: Free
Virtual VPN Router: Free
Extra-16-2
3.800.000 VNĐ

Giá gốc: 5.270.000 VNĐ

vCPU: 8 vCPU
RAM: 16 GB
SSD: 500 GB
Băng thông: 100 Mbps
Lưu lượng truyền tải: Unlimited
Firewall: Free
Load balancing: Free
Virtual VPN Router: Free
Extra-24
Liên Hệ
vCPU: 8 vCPU
RAM: 24 GB
SSD: 100 GB
Băng thông: 100 Mbps
Lưu lượng truyền tải: Unlimited
Firewall: Free
Load balancing: Free
Virtual VPN Router: Free