banner_cho_dat_may_chu

các gói dịch vụ office 365

Tên gói

Microsoft 365 Business Basic

Microsoft 365 App

Microsoft 365 Business Standard

Người dùng tối đa300 người300 người300 người
Phiên bản Office Online bao gồm Word, Excel và PowerPoint.✔️✔️✔️
Trọn bộ cài đặt Office 2019 mới nhất, cài đặt tối đa cho 5 thiết bị( PC hoặc MAC, máy tính bảng và smartphone)✔️✔️
Lưu trữ và chia dữ liệu : 1 TB/người dùng.✔️✔️✔️
Các cuộc họp trực tuyến IM và hội thảo video HD không giới hạn, bao gồm ứng dụng MS Teams✔️✔️
Dung lượng mail box cho mỗi người dùng: 50 GB✔️✔️
Yammer mạng xã hội cho doanh nghiệp.✔️✔️
Công cụ quản lý công việc nhằm trợ giúp nhóm tạo kế hoạch, sắp xếp, gán và cộng tác quanh các tác vụ✔️✔️
Không gian làm việc dựa trên trò chuyện trong Microsoft Teams, với khả năng truy nhập nhanh vào các cuộc trò chuyện, nội dung, mọi người và công cụ✔️✔️