banner cho dat may chu

các gói dịch vụ office 365

Tên gói

Microsoft 365 Business Basic

Microsoft 365 App

Microsoft 365 Business Standard

Giá ( 1 user / tháng)

60.000 VNĐ

194.000 VNĐ

235.000 VND

Người dùng tối đa 300 người 300 người 300 người
Phiên bản Office Online bao gồm Word, Excel và PowerPoint. ✔️ ✔️ ✔️
Trọn bộ cài đặt Office 2019 mới nhất, cài đặt tối đa cho 5 thiết bị( PC hoặc MAC, máy tính bảng và smartphone) ✔️ ✔️
Lưu trữ và chia dữ liệu : 1 TB/người dùng. ✔️ ✔️ ✔️
Các cuộc họp trực tuyến IM và hội thảo video HD không giới hạn, bao gồm ứng dụng MS Teams ✔️ ✔️
Dung lượng mail box cho mỗi người dùng: 50 GB ✔️ ✔️
Yammer mạng xã hội cho doanh nghiệp. ✔️ ✔️
Công cụ quản lý công việc nhằm trợ giúp nhóm tạo kế hoạch, sắp xếp, gán và cộng tác quanh các tác vụ ✔️ ✔️
Không gian làm việc dựa trên trò chuyện trong Microsoft Teams, với khả năng truy nhập nhanh vào các cuộc trò chuyện, nội dung, mọi người và công cụ ✔️ ✔️