Tên miền – Những điều cơ bản cần biết

621

Tên miền là gì?

Tên miền là tên duy nhất được sử dụng để truy cập vào một trang web hoặc một dịch vụ trên Internet. Chúng ta có thể truy cập vào trang web bằng cách sử dụng địa chỉ IP hoặc tên miền của trang web đó. Ví dụ như “cloudfpt.net” là tên miền của trang web CloudFPT.Net

tên miền

Bản ghi của tên miền là gì?

Bản ghi tên miền là một bản ghi trong bảng địa chỉ DNS (Domain Name System) có chứa thông tin về tên miền và cách tên miền này được định tuyến đến các dịch vụ hoặc thiết bị trên Internet. Mỗi bản ghi của tên miền bao gồm một loại dữ liệu cụ thể, ví dụ như địa chỉ IP hoặc tên miền khác. Bản ghi tên miền giúp định tuyến yêu cầu từ người dùng đến các trang web và dịch vụ trên Internet.

Tên miền có những loại bản ghi nào?

  1. A (Address) Record: định tuyến tên miền đến địa chỉ IP.
  2. MX (Mail Exchange) Record: xác định máy chủ thư điện tử để nhận và gửi email cho tên miền.
  3. CNAME (Canonical Name) Record: định tuyến tên miền phụ đến tên miền chính.
  4. NS (Name Server) Record: xác định máy chủ tên miền để quản lý tên miền.
  5. TXT (Text) Record: cho phép nhập văn bản tùy chọn vào bản ghi tên miền.
  6. AAAA (IPv6 Address) Record: tương tự như A Record, nhưng định tuyến tên miền đến địa chỉ IPv6 thay vì IPv4.
  7. SRV (Service) Record: xác định các dịch vụ cụ thể sẵn có cho một tên miền.
Nếu quý khách hàng có thắc mắc, vui lòng liên hệ hotline 0354312551 để được hỗ trợ.