VPS là gì? Khái niệm, ưu và nhược điểm

24

I. Khái niệm VPS:

VPS(Virtual Private Server) là máy chủ ảo được tạo nên từ 1 máy chủ vật lý sử dụng công nghệ ảo hóa Open Stack. 1 máy chủ vật lý có thể tạo ra nhiều VPS với cấu hình khác nhau. Mỗi 1 VPS đều có CPU, RAM, ổ cứng, IP và hệ điều hành riêng chạy dưới dạng chia sẻ tài nguyên từ máy chủ tạo ra nó.

II. Ưu điểm và nhược điểm của VPS:

1. Ưu điểm:

Tiết kiệm chi phí đầu tư phần cứng, chi phí triển khai, vận hành, bảo trì bảo dưỡng hệ thống Chi phí thuê ban đầu rẻ

2. Nhược điểm:

VPS hoạt động phụ thuộc hoàn toàn vào máy chủ tạo ra nó.
Việc mở rộng tài nguyên bị hạn chế, không tự thao tác nâng cấp được mà phải nhờ hỗ trợ qua nhà cung cấp.
Không có cam kết chất lượng dịch vụ SLA,